[ เข้าสู่ระบบส่งข่าวรับสมัคร ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  55 รายการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียน
 (มีผู้ชม 49 ครั้ง)
   โรงเรียนบ้านหนองแคนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน....
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียน
 (มีผู้ชม 43 ครั้ง)
   โรงเรียนบ้านโซงเลงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน....
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 451 ครั้ง)
   เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้รับจ้าง) ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 378 ครั้ง)
   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ผู้รับจ้าง)....
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 299 ครั้ง)
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่....
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 1308 ครั้ง)
    สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ....
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 834 ครั้ง)
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ....
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 3229 ครั้ง)
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 520 ครั้ง)
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง....
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 579 ครั้ง)
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ....
หน้า. [1][2][3][4][5][6]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ หน้าแรก ][ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าวรับสมัคร ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรสาร. 0-4569-1533
โทรศัพท์. 0-4569-1532